میله فلزی تک سبد شامل

میله فلزی به همراه بست پلاستیکی به طول 50 سانتی متر

6 عدد آویز پلاستیکی فشرده مقاوم

سبد فلزی به ابعاد 21*21*21

میله فلزی تک سبد دو گلدان شامل:

میله فلزی به همراه بست پلاستیکی به طول 80 سانتی متر 

7 عدد آویز پلاستیک فشرده مقاوم

سبد فلزی به ابعاد 30*22*22

دو عدد گلدان به ارتفاع 12 قطر 13 سانتیمتر

میله فلزی تک سبد تک گلدان شامل:

میله فلزی به همراه بست پلاستیکی به طول 80 سانتی متر 

7 عدد آویز پلاستیک فشرده مقاوم

سبد فلزی به ابعاد 30*22*22

یک عدد گلدان به ارتفاع 12 قطر 13 سانتیمتر

منو اصلی

×

چیدمان زیبا

× پشتیبان آنلاین